אם ברצונכם לעיין בהסכם הפשרה, תוכלו להוריד אותו מכאן